best fonts for free


Բավականին երկար ժամանակ է անցել այն օրից, երբ ես սկսեցի հասկանալ Հելվետիկա ֆոնտի գեղեցկությունը…
սակայն ես դեռ պատրաստ չեմ վճարել բավականին մեծ գումար այն ձեռք բերելու համար:

Ես այդպես էլ կմնաի առանց հելվետիկաի, եթե այսօր մտքովս չանցներ փնտրել այն տոռռենտ պորտալներում:

Ես օգտվում եմ միքանի tracker-ներից, սակայն հմինականում 1-ին որոնումը կատարում եմ Torrents.ru-ին:

Որոնման արդյունքներում Helvetica բառը այդպես ել չգտնվեց, սակայն գտա առաջնակարգ ֆոնտերի մի քանի մեծ հավաքածուներ, որոնց մեջ կար նաև Helvetica-ն…

Որպեսզի ժամանակ չկորցնեք ավելորդ որոնում կատարելու համար, կարող եք օգտվել ստորեվ բերված լինկերից 😉

FontFolio 11100 Best fonts ever made

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s